Recursos

ESR, EPD és un programa a mitjà i llarg termini que ha de ser concebut com un marc en el que desenvolupar un procés d’educació per a la ciutadania global. ACPP oferix l’acompanyament, la informació i la formació necessàries per a l’ús dels recursos que ara es presenten.

Per això, si estàs interessat/da en treballar amb aquestes eines, contacta amb ACPP. Podrem explicar-te en detall el programa Escoles sense Racisme, Escoles per a la Pau i el Desenvolupament, els seus objectius i tot el material didàctic.

Els recursos educatius que introdueixen l’alumnat en l’economia social i solidària l’inviten a prendre consciència de la seua capacitat com a agent de canvi, així com de la necessitat de participar activament en una economia transformadora que sigui més solidària i justa. Una economia que estigui al servei del benestar de les persones i les comunitats.

Per un món de colors és una col·lecció de contes per treballar amb l’alumnat d’educació infantil temes com la convivència, la tolerància, el respecte a la diferència i la resolució de conflictes.

La formació d’actituds i de comportaments es comença a desenvolupar des dels primers anys de vida. És necessari incidir en una educació que afavoreixi la convivència en un entorn cada vegada més advers i fomentar un desenvolupament integral de les persones que es fonamenti en la igualtat de drets i oportunitats.

Una guia didàctica perquè el professorat pugui integrar l’educació per a la ciutadania global a l’aula i al seu centre educatiu.

Es proposa treballar entorn de sis conceptes: cooperació, benestar, pau, exclusió, drets humans i conflicte.

Històries que conten parteix de la proposta de relats curts, concisos i senzills que contenen moralitats que inciten a analitzar aspectes relacionats amb la tolerància, la solidaritat i la ciutadania en el sentit més ampli de la paraula

La tetera de Kabul és un conte i una guia didàctica per treballar amb l’alumnat la construcció de la pau i l’experiència migratòria.

És una eina facilitadora del diàleg a l’aula per poder treballar quatre conceptes: persona refugiada, solidaritat, pau i llar. A més, serveix per introduir la perspectiva de gènere.

Què és un país desenvolupat? I un país en vies de desenvolupament? Com millorar el desenvolupament? Aquest recurs consisteix en un joc d’estratègia perquè els i les joves comprenguin els processos de desenvolupament global i les variables que hi estan implicades.

A través d’una metodologia participativa, s’invita l’alumnat a reflexionar sobre aquests complexos processos de manera pràctica i lúdica.

El cinema es planteja com a recurs pedagògic per fomentar l’anàlisi i una actitud crítica davant situacions injustes i de vulneració dels drets. Al mateix temps permet l’alumnat entrar en contacte amb altres valors, idees, pensaments i actituds.

El videojoc Viu una història et permetrà aprofundir, mitjançant les històries d’Itziar, Ayham i Carmen, en temàtiques com l’assetjament escolar, el racisme, la lgtbifòbia, el capacitisme.... entre altres. Mitjançant diverses opcions podràs ajudar, o no, a acabar la història que tu tries. Anima’t i juga!