Qui té la responsabilitat del tractament de les teues dades personals?

 

Com hem obtingut les teues dades de caràcter personal?

Les teues dades de caràcter personal les hem obtingudes a través de les relacions prèvies que has mantingut amb ACPP, o amb motiu de les relacions que mantens en l’actualitat amb la nostra organització, bé per la teua condició de persona sòcia o voluntària, per haver sigut donant o haver participat en alguna de les nostres activitats, per haver sol·licitat que et fem arribar informació sobre allò que fem a través dels formularies de la nostra pàgina web o mitjançant la teua subscripció al nostre butlletí.

Les dades recollides estan incloses en un fitxer propietat d’Assemblea de Cooperació per la Pau, sotmès a la normativa establerta per la Llei Orgànica 15/1999 de “Protecció de dades”. Assemblea de Cooperació per la Pau garanteix que aquestes dades no s’utilitzaran ni seran transmeses a tercers per a qualsevol altra finalitat que no sigui la establerta en els formularis.

Quines dades personals tractem?

Les dades que tractarem per a les finalitats legítimes són les necessàries per a mantindré la relació amb tu: nom, cognoms, DNI, adreça postal, correu electrònic, telèfon, professió, aportació econòmica i número de compte (en el cas de socis, sòcies i donants).

També t’informem que tractarem aquelles dades addicionals que voluntàriament ens facilites durant les futures relacions i interaccions que mantinguis amb ACPP, incloses les que ens aportes mitjançant una xarxa social o alguna altra aplicació. Aquestes dades depenen de la teua pròpia configuració de privacitat, us de la xarxa social o aplicació, així com de les polítiques de privacitat pròpies de cada xarxa social o aplicació. Per això, et recomanem llegir les polítiques de privacitat amb atenció abans de facilitar-nos dades a través d’aquestes xarxes socials o aplicacions.

Per a què tractem les teues dades personals?

Tractem les dades de la nostra base social, voluntariat, simpatitzants i donants per a les següents finalitats:

 

Pots oposar-te a rebre aquest tipus de comunicacions, ara o en qualsevol altre moment, enviant un correu electrònic amb l’assumpte “Baixa” a l’adreça electrònica socios@acpp.com o pots dirigir una sol·licitut a la nostra adreça postal (Carrer Príncipe, 12 – 5é D, 28012 Madrid).

NO tractarem les teues dades personales per a cap altra finalidad, més enllà de les descrites, llevat si és una obligació legal o un requeriment judicial.

ACPP NO realitza pràctiques de spam, per això no envia correus comercials per correu electrònic que no tinguin la finalitat descrita i qualsevol persona té la possibilitat de cancel·lar el consentiment per a rebre les nostres comunicacions.  

Enviament de Currículum Vitae (CV)

En el cas de rebre un CV a través del correu electrònic, procedirem a incloure les dades en un fitxer degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, el titular del qual és ASSEMBLEA DE COOPERACIÓ PER LA PAU, al carrer Príncipie, 12- 5é D, 28012 Madrid.

Les dades proporcionades seran tractades únicament per als procesos de selecció de personal realitzats per la organització i s’informa que, si no està conforme amb algun dels extrems assenyalats, s’ha de fer saber en el termini de trenta dies a contar des de la recepció de la comunicació ja que, d’altra manera, entenem que es mostra la total conformitat al respecte. S’informa també que pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seues dades dirigint-se a ASSEMBLEA DE COOPERACIÓ PER LA PAU, al carrer Príncipie, 12- 5é D, 28012 Madrid.

Quant de temps guardarem les teues dades?

Les teues dades personals es conservaran mentre ACPP mantingui la seua activitat. No obstant, tens dret a sol·licitar la supressió de les teues dades quan, entre altres motius, aquests ja no siguin necessaris per a les finalitats segons les quals van ser recollits. Si després de finalitzar la teua relació amb ACPP, desitges exercir el teu dret a la supressió, ACPP únicament conservarà les teues dades durant els terminis de prescripció legals que siguin d’aplicació. En este supòsit, es tractaran únicament als efectes d’acreditar el compliment de les nostres obligacions legals o contractuals. Finalitzats aquests terminis de prescripció, les teues dades seran eliminades o, alternativament, anonimitzades.

Quins són els teus drets?

Pots exercir en qualsevol moment els teus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, limitació i/o oposició al tractament, a través de l’adreça postal i electrònica indicades.

Així mateix, si consideres que el tractament de les teues dades personals vulnera la normativa o els teus drets de privacitat, pots presentar una reclamació a la nostra Oficina Central, a través de les adreces postal i electrònica indicades o davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través de la seua seu electrònica https://www.aepd.es/  o la seua adreça postal.