Exposicions

ESR, EPD és un programa a mitjà i llarg termini que ha de ser concebut com un marc en el que desenvolupar un procés d’educació per a la ciutadania global. ACPP oferix l’acompanyament, la informació i la formació necessàries per a l’ús dels recursos que ara es presenten.

Per això, si estàs interessat/da en treballar amb aquestes eines, contacta amb ACPP. Podrem explicar-te en detall el programa Escoles sense Racisme, Escoles per a la Pau i el Desenvolupament, els seus objectius i tot el material didàctic.

L’exposició Mira Tu és un recurs didàctic que es presenta com un circuit de jocs amb desafiaments per a l’alumnat perquè pensi per si mateix i cerqui solucions als problemes que s’hi plantegen.

Descobrir, experimentar i actuar són les tres paraules clau de l’exposició. Seguint la consigna «estimular les persones a pensar, no ensenyar el que s’ha de pensar», s’estableix una relació significativa entre la percepció que té l’alumnat del seu entorn i alguns fenòmens socials, entre els quals hi ha la discriminació.

De professió ciutadans/ciutadanes pretén difondre la importància de la participació ciutadana responsable i activa com a motor de canvi i benefici social per al conjunt de la comunitat.

Aquest recurs està dissenyat per treballar diferents eixos temàtics. Actualment, es proposa l’eix migració i refugi.

Veig, Veig és un programa educatiu articulat en un circuit d’activitats, jocs i exercicis que portaran l’alumnat a un viatge mitjançant el qual, descobriran quins són els mecanismes que originen els conflictes de convivència i la discriminació.

Descobreix i experimenta mitjançant els distints jocs que proposa esta eina educativa. Actua en la construcció d’una convivència pacífica.