Activitats

ESR, EPD és un programa a mitjà i llarg termini que ha de ser concebut com un marc en el que desenvolupar un procés d’educació per a la ciutadania global. ACPP oferix l’acompanyament, la informació i la formació necessàries per a l’ús dels recursos que ara es presenten.

Per això, si estàs interessat/da en treballar amb aquestes eines, contacta amb ACPP. Podrem explicar-te en detall el programa Escoles sense Racisme, Escoles per a la Pau i el Desenvolupament, els seus objectius i tot el material didàctic.

El Manifiesto de ESR, EPD recull l’essència de tot allò a què es compromet el centre educatiu que s’implica en este programa educatiu. El compromís amb el manifest estimularà una educació crítica i transformadora i la implicació activa de tota la comunitat educativa!  

El teatre fòrum és un joc teatral que té un doble objectiu: detectar problemes latents entre l’alumnat i fer-li entendre que la clau per a la resolució dels problemes que li afecten i sobre els que, aparentment, no pot fer res està a les seues mans.