ACPP lidera a l’Aragó un projecte europeu per les escoles inclusives (2019-2021)

El projecte Inclusive Schools #INSCOOL té com a objectiu integrar els principis de l’educació inclusiva en la gestió de les escoles a Europa, afavorint el sorgiment d’una comunitat de líders que destaquen per la inclusió, formada per equips directius, professorat i alumnat.

Els centres educatius europeus estan actualment buscant metodologies que treballen la diversitat, ja que la societat, en ella mateixa, es cada vegada més diversa. La visió del projecte Inclusive Schols és reformular gradualment la cultura escolar en una ètica escolar inclusiva, mitjançant el foment d’estratègies d’inclusió a llarg termini en les escoles de tota Europa i la participació de les comunitats escolars en plans d’acció concrets i col-3laboracions que promoguin la igualtat i la diversitat de valors.

Es preveu que el projecte involucri tota la comunitat educativa: des de els líders i les lidereses escolars, mestres, professorat, alumnat, mares i pares, assessors i assessores escolars, psicòlegs i psicòlogues escolars, etc. També se’n fa partícips els responsables polítics tant a nivell local com estatal, així com les institucions i organitzacions vinculades a l’àmbit de l’educació d’àmbit local i també europeu.

Les activitats que es portaran a cap durant l’execució del projecte seran, entre altres, el desenvolupament d’eines per a la detecció de la diversitat, creació de manuals educatius i formació del professorat tant a nivell local com internacional. També es posarà en marxa un certificat d’escoles inclusives i es realitzaran tallers d’inclusió social en 62 centres educatius d’Europa. A més, inclourà una campanya innovadora de comunicació i sensibilització que arribarà a les comunitats escolars de tota Europa i un pla detallat per obrir canals de diàleg entre la comunitat escolar i els i les responsables polítics i polítiques sobre la inclusió als centres educatius.